Fakturering

Varbergs kommun skannar alla ankommande leverantörsfakturor. Det innebär att alla fakturor skall skickas till: 

Organisationsnummer: 212000-1249

Varbergs kommun 
VBG117 
Box 1122 
432 15 Varberg 

Referenskod 
För att fakturorna ska komma till rätt mottagare hos Varbergs kommun så måste en referenskod och beställarens namn anges i fakturan. Referenskoden för Näringslivs- och destinationskontoret är VBG117 och skall skrivas i rak följd utan mellanslag, gärna på en egen rad i adressfältet eller i fakturans huvud. Referenskoden får inte stå i löpande text. Även beställarens namn ska finnas med på fakturan. 

Referenskod och beställarens namn skall uppges av vår personal vid beställning eller efterfrågas av er säljare/ordermottagare. 

Villkor 
Varbergs kommun tillämpar betalningsvillkor 30 dagar från fakturans ankomstdag, inte heller expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter eller undantag från räntelagen om inte annat särskilt har avtalats. 

Ofullständiga fakturor 
Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den i fortsättningen att returneras för komplettering innan betalning kan ske. Vi kommer inte att acceptera dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats på grund av ovanstående. Vid ny eller kompletterad faktura kommer vi att flytta fram förfallodagen till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan. 

Om ni har frågor om ovanstående var vänlig kontakta: 
Johanna Ö. Andersson tel. 0340-86814

Vi på Näringslivs- och destinationskontoret hoppas på ett fortsatt gott samarbete!

Sidan uppdaterad 2018-02-15