Verksamhet

Vi marknadsför och utvecklar Varberg som en attraktiv kommun att besöka, bo och verka i.

Vi är Varbergs kommuns organ för utvecklingsfrågor som rör näringslivet, vilket inkluderar besöksnäring och handel. Vi är mötesplatsen för intressenter av Varbergs utveckling. Vi driver näringslivs- och utvecklingservice för att skapa förutsättningar för företagen i Varberg att utvecklas och skapa arbetstillfällen. Det är vårt bidrag till att uppnå Varbergs vision - vi ska förenkla företagens vardag och ge besökarna en bra upplevelse.


FÖR NÄRINGSLIVET
På uppdrag av Varbergs kommun driver Marknad Varberg näringslivs- och utvecklingservice. Marknad Varberg har en överblick över hela Varbergs näringsliv och servar befintliga företag, nyföretagande samt om- och nyetableringar. Vi bistår med personlig hjälp och kontakter, ordnar mötesplatser för företag och driver flera utvecklingsprojekt. Dessutom deltar vi i olika aktiviteter för näringslivet. Vår mark- och lokalförmedling är mycket uppskattad och används av kunder både i Varberg och utanför.

Vi driver landsbygdsprojekt och knyter ständigt nya kontakter för att locka fler företag till Varberg. Marknad Varbergs strategi att i Näringslivets hus samlokalisera ett antal partners för att serva näringslivet har visat sig mycket lyckat och innebär stora samordningsvinster. Här kan du träffa t ex Nyföretagarcentrum, ALMI och Business Sweden.

Håll dig uppdaterad om vad som är på gång för dig som företagare. Här hittar du det samlade utbudet, oavsett arrangör. 

Läs mer på sajten för FÖRETAGARE >>


FÖR HANDEL OCH STADSKÄRNAN
Marknad Varberg arbetar med att utveckla handeln i Varberg. En levande stadskärna bidrar till attraktivitet. Vi fungerar som ett forum för diskussion och information kring allt som rör Varbergs centrum, i dag och i framtiden. Tillsammans med Varbergs kommun, Varbergs fastighetsägarförening och Varberg Handel samordnar vi flera arbetsgrupper i syfte att få syneriger i utvecklingsarbetet.

Detta arbete innebär allt ifrån etableringsstrategier, stråkplanering, bättre parkeringar och belysning till att ordna modevisningar, sommarens långtorsdagar och vinterns julbodar m.m.

Tillsammans kan vi skapa en attraktiv stad och plats att bo och arbeta på samt en än mera lockande ort att besöka.

Läs mer om handel i Varberg >>

Läs mer om hur vi kan hjälpa arrangörer att genomföra evenemang >>

FÖR BESÖKARE
Marknad Varberg driver även Turistinformation i Varberg. Det är en auktoriserad grön-i-byrå enligt Visitas krav. Vi tillgodoser varbergsbor och besökare med uppdaterad information. Här säljer vi biljetter till en stor del av arrangemangen som finns i Varberg, året runt.

Vi arbetar också på ett långsiktigt plan för att fler besökare ska välja Varberg. Målsättningen är att Varbergs turism ständigt ska öka. Vi jobbar för att bredda säsongerna genom en förädling av utbudet inom alla områden och att hitta nya säsonger. Vi vill att Varberg ska vara attrativ destination hela året och att mycket av utbudet går att boka online.

Läs mer om vad som händer på sajten för BESÖKARE >>


MARKNADSFÖRING
Allt detta marknadsför vi på webben, i egna trycksaker, genom annonsering, sociala medier och mässdeltagande m.m. Vi vill förmedla känslan av Varberg som bästa platsen att besöka, bo och verka i. Den bästa marknadsföringen är naturligtvis besökarnas och invånarnas egna upplevelser som de delar med sig till vänner och andra. Det försöker vi se till - att det ska vara så enkelt som möjligt att hitta, välja, boka, uppleva och dela med sig av Varberg. 

Sidan uppdaterad 2016-11-14


Fakturering

Medarbetare